اموزشی

Blog Category / لباس شب

آستری دامن باعث دوام و استحکام پارچه ی رویه ی لبا س می شود. انتخاب پارچه ی آستری پارچه ی آستری را باید از میان پارچه های بادوام با رنگ ثابت ، ضد عرق بدن ، قابل شست و شو و هماهنگ با رنگ پارچه رویه انتخاب کرد. پارچه ی آستری باید قطعا نرم و لغزنده باشد تا پوشیدن و بیرون آوردن لباس به راحتی انجام پذیرد. آستری دامن برای برش پارچه ی آستری از الگو ی دامن استفاده کنید.درزها و پنس ها را چرخ نموده و با دقت اتو نمایید. ادامه مطلب
اولین قانون طلایی من پیدا کردن لباس هایی است که خوبی اندام شما را در نشان دهد.می توانید از یک طراح حرفه ای کمک بگیرید. شما قبل از اینکه خرید را آغاز کنید قرار را بر این بگذارید که همه چیز را دقیقا سایز اندام تان بخرید. ادامه مطلب